Farm Frenzy 3: Madagascar 3

Farm Frenzy 3: Madagascar 3

Alawar Entertainment Inc. – Shareware –
5 Stars User Rating
Một trò chơi về đầu tư tiền bạc và đạt được mục tiêu. Khi trò chơi bắt đầu, bạn sẽ thấy bản đồ toàn thế giới với tất cả các cấp độ bạn phải đi qua để giành chiến thắng trò chơi. Nó diễn ra ở một vị trí với phong cách trang trại.

Tổng quan

Farm Frenzy 3: Madagascar là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Alawar Entertainment Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Farm Frenzy 3: Madagascar là 3, phát hành vào ngày 25/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/07/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 3, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Farm Frenzy 3: Madagascar đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Farm Frenzy 3: Madagascar đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Farm Frenzy 3: Madagascar!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có Farm Frenzy 3: Madagascar cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản